Integration Mouvements Oculaires of Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg IMO of EMDR is een behandelingsmethode voor de gevolgen van traumatiserende gebeurtenissen. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van het uitlokken van oogbewegingen die overeenkomsten vertonen met de REM-slaap. Terwijl de persoon de aandacht richt op hetgeen zich tijdens het verwerkingsproces aan het bewustzijn opdringt, zouden opgeslagen traumatische belevingen vrijkomen en alsnog verwerkt worden. Daarnaast hebben neurobiologie en experimentele psychopathologie bijkomende theorieën om deze effecten te verklaren.

IMO en EMDR behoren inmiddels tot de meest toegepaste methoden voor de behandeling van traumatische ervaringen en hebben een stevige wetenschappelijke basis. De onderzoeksbasis van IMO en EMDR is bijzonder zeker gezien het feit dat de behandeling slechts een kleine 30 jaar oud is en weinig traditioneel aandoet. Toch hebben verschillende studies, onder andere bij oorlogsveteranen en bij personen met PTSS aangetoond dat er een significante verbetering optreedt na behandeling en blijkt deze methode efficiënter te zijn dan de tot dan toe gekende behandelingsmethoden voor traumatische ervaringen.

Eén van de voordelen van IMO en EMDR is zonder meer de snelheid waarmee de resultaten kunnen worden bereikt. Mensen met klachten die het gevolg zijn van een ingrijpende gebeurtenis zijn over het algemeen na enkele sessies weer in staat om de normale dagelijkse bezigheden terug op te pakken.

Een ander voordeel is de geringe belasting en daardoor een betere acceptatie door de persoon. Algemeen wordt onderkend dat imaginaire blootstelling aan schokkende herinneringen een bijzonder zware opgave is waardoor de uitvalpercentages van andere methoden relatief hoog zijn.

Bij IMO en EMDR is het niet noodzakelijk dat de ervaringen uitvoerig beschreven worden.

Verder verlopen de angstreductie en betekenisverandering met IMO en EMDR vaak snel en onverwacht. Er kunnen spontane associaties en inzichten ontstaan, maar er kan ook contact worden gemaakt met andere traumatische ervaringen.